Aktualności

2020-05-15

Komunikat Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim do właścicieli i zarządców placów zabaw , obiektów małej architektury, sportowo - rekreacyjnej

wprowadzil: Katarzyna Weiser

2019-11-27

Na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ( 27.12.2019) dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.

wprowadzil: Katarzyna Weiser

2019-08-05

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania  i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi

wprowadzil: Katarzyna Weiser

Strona aktualnosci [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]