Aktualności

2019-08-05

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania  i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi

wprowadzil: Katarzyna Weiser

2019-06-21

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

wprowadzil: Katarzyna Weiser

2019-04-11

Na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czwartek ( 02.05.2019r.) będzie dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

wprowadzil: Katarzyna Weiser

Strona aktualnosci [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]