A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Organizacja

Stosownie do postanowień art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 z 1998 r., poz. 872 z późniejszymi zmianami) z dniem 1 stycznia 1999r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy sie powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Zadania nadzoru budowlanego w zakresie określonym przedmiotem działania i kompetencjami wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ I instancji.

Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

  1. do obiektu budowlanego,
  2. na teren:
  • budowy,
  • zakładu pracy.Opublikował: Justyna Giersch
Publikacja dnia: 18.02.2015
Podpisał: Justyna Giersch
Dokument z dnia: 09.03.2010
Dokument oglądany razy: 4 794