A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Ustawa normującą zasady działania organu nadzoru budowlanego jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (teks jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami).

Do zadań organu nadzoru budowlanego należ:

  1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą.

Kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu I instancji, określone zostały w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.


Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim następuje zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Interesantów przyjmuje się w godzinach pracy Inspektoratu:

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek - piatek 7.00 - 15.00


W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim prowadzone są rejestry:

  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr aktów wewnetrznych,
  • rejestr decyzji administracyjnych i postanowień.

Prowdzone jest również archiwum zakładowe.
Opublikował: Justyna Giersch
Publikacja dnia: 18.02.2015
Podpisał: Justyna Giersch
Dokument z dnia: 09.03.2010
Dokument oglądany razy: 4 133